fbpx Skip to content

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

Provozní řád posilovny upravuje podmínky využívání a pravidla provozu prostor posilovny ŠBU Plzeň.

Článek 1            Základní údaje

1.1        Posilovna je umístěna v prostorech ŠBU Plzeň, ve 3. patře.

1.2        Provozovatelem posilovny je ŠBU Plzeň, www.sbu-plzen.cz, tel. 733 584 555. Odpovědnou osobou je vedoucí ŠBU Plzeň.

1.3        Využívání těchto prostor se řídí Provozním řádem.

1.4        Poplatky za užívání posilovny jsou stanoveny provozovatelem.

 

Článek 2            Provozní doba

2.1        Návštěvník posilovny, dále jen návštěvník, je povinen dodržovat provozní dobu posilovny.

2.2        Aktuální provozní doba je zveřejněna v Rezervačním systému ŠBU Plzeň (www.sbu-plzen.cz/rezervacni_system).

2.3        Provozovatel (ŠBU Plzeň) si vyhrazuje právo změny provozní doby.

 

Článek 3            Všeobecné pokyny a pravidla chování

3.1        Každý návštěvník posilovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Dále jsou návštěvníci povinni respektovat a dodržovat i veškeré pokyny obsluhy a provozovatele, jako i jiná nařízení vyvěšená v prostorách posilovny nebo ŠBU Plzeň.

3.2        Cvičenec (návštěvník) musí dosáhnout věku min. 15-ti let. Je-li mladší (7-14 let), je mu vstup do prostor posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechávat jej bez dozoru. Pro malé děti do 7 let je prostředí posilovny nebezpečné nevhodné a vstup je zakázán.

3.3        Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

3.4        Ke vstupu do posilovny je nutné se předem zaregistrovat v Rezervačním systému ŠBU Plzeň, nebo se přímo domluvit na recepci ŠBU Plzeň, včetně úhrady vstupu.

3.5        Prostory posilovny jsou určeny výhradně k rekreačnímu sportovnímu vyžití.

3.6        Vstup do posilovny je povolen v čisté a kvalitní obuvi s čistou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. Je zakázáno cvičení bez trička. Pohybovat se po prostorách posilovny naboso nebo volné obuvi (pantofle, žabky, nazouváky apod.) se důrazně nedoporučuje, ale není zakázáno.

3.7        Každý návštěvník při cvičení na posilovacích přístrojích musí mít na polstrování ručník. Případné jednorázové ručníky jsou k dispozici za poplatek na recepci ŠBU Plzeň. V případě vlhkého potahu na lavičkách a posilovacích strojích je návštěvník před i po cvičení povinen vlhkost nebo svůj pot setřít. Pro setření je možné využít i jednorázové papírové utěrky v prostoru posilovny.

3.8        Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

3.9        Návštěvník při samotném cvičení na zařízení a s vybavením posilovny dodržuje min. níže uvedená pravidla:

–            činky, osy činek a další kovové předměty neodkládat na čalounění laviček a posilovacích strojů;

             –            činky odkládat na gumové podložky, pochůzné koberce a do příslušných stojanů;

             –            je zakázáno extrémní odhazování činek a náčiní v celém prostoru posilovny;

             –            nestoupat na čalounění laviček;

             –            nepoužívat magneziový prášek nebo podobné pomůcky;

             –            u náročných a nebezpečných cviků mít u sebe dopomoc;

–            po ukončení cviku se uvede stanoviště do původního stavu, závaží se nenechává na osách;

–            všechny kotouče, osy činek, jednoruční činky a další vybavení mají v posilovně své místo a po cvičení je návštěvním na toto místo vrátí.

 

3.10      Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. V případě způsobení škody návštěvníkem na majetku, či vybavení posilovny, bude po návštěvníkovi požadována finanční náhrada.

3.11      Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.

3.12      Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičencům. Pokud nebude zásady slušného chování dodržovat a ani po slovním upozornění provozovatele chování nezmění, bude z prostoru posilovny a ŠBU Plzeň vykázán bez náhrad.

3.13      Jakékoliv větší úpravy a přesouvání strojového a rozměrného vybavení posilovny je zakázáno.

3.14      V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci posilovny.

3.15      Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a uvede stanoviště do původního stavu.

3.16      Návštěvníci cvičí a užívají zařízení na vlastní nebezpečí. Za úmyslné či nevhodné přeceňování svých fyzických schopností, špatný zdravotní stav nebo špatnou manipulaci si návštěvník zodpovídá sám. Každý návštěvník má možnost požádat provozovatele (nebo jinou pověřenou obsluhu) o vysvětlení daného stroje nebo cviku či dopomoci při cvičení.

3.17      V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci posilovny (ŠBU Plzeň).

3.18      V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

3.19      Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení.

 

Článek 4            Šatny

4.1        K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a šatní skříňky. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (batohů, kufrů a velkých tašek) mimo prostor šatny je zakázáno.

4.2        Návštěvník je povinen užívat prostory šaten, WC a sprch pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

4.3        Zakazuje se znečišťovat prostory šaten a sprch.

4.4        Cenné věci (šperky, hodinky, peníze, telefon atd.) provozovatel doporučuje návštěvníkům uschovat na recepci posilovny ev. u sebe. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

4.5        Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Skříňka, která zůstane zamčena, bude otevřena a vyprázdněna provozovatelem posilovny.

 

Článek 5            Platnost provozního řádu

5.1        Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. června 2024.